Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunması Sonrası Yapılacaklar

Tez Savunmasını başarılı bir şekilde jüri önünde gerçekleştiren öğrrencilerimiz aşağıdaki hazırlık işlem basamaklarını takip edecektir:

1- Tez Savunma Onay Sayfasının İmzalatılması, (8 Adet baskı)

2- Tez Savunma Tutanağının İmzalatılması, (3 Adet baskı)

3- Tez Jüriler tarafından doldurulan "Tez inceleme ve Değerlendirme Formu"nun İmzalı olarak Teslim Alınması, (her jüri üyesinden birer nüsha)

4- Tezinize ilişkin jüriden gelen küçük düzeltme önerilerinin tamamlanması,

5- Eksikler giderildikten sonra Tez Yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezinizin Enstitü Müdür Yardımcısı'na inceletilmesi ve verilen düzeltme önerilerinin yapıldıktan sonra "Tez yazım Kontrol Formu'nun imzalatılarak teslim alınması, (1 adet)

6- YÖK Tez Ulusal Merkezi'ne https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp e-devlet şifresi ile üye girişi yapılarak tezinize ilişkin veri yayın izin formunun doldurulması ve ORCID numarasının alınması sonrası kaydedilerek formun çıktısının alınması ve imzalanması, (3 Adet)

7- Yukarıda belirtilen tüm evrakların tamamlanması akabinde tezinizin son halinin word ve pdf formatlarının imzasız olarak 3 adet CD ye kaydedilmesi,

8- Tezlerin enstitüye teslim edildiğine dair ve mezuniyet işlemlerinin başlatılmasına yönelik talebinizin yer aldığı dilekçenin (dilekçe örneği) imzalanarak enstitü öğrenci işlerine teslim edilmesi ,

(tezleri teslim ettiğiniz tarih yönetmelik gereği mezuniyet tarihiniz olarak kabul edilecektir. Tezler en az 7 Adet ciltli baskı halinde hazırlanacaktır.),

 

Enstitü Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi üzerine mezuniyet işlemleriniz başlatılacak olup, tezlerin dağıtımı ve  ilişik kesme işlemleriniz için enstitüye uğramanız gerekmektedir.


Eklenme Tarihi : 16-07-2020 09:34:38