Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı Açıldı

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.01.2018 tarih ve 2018-15 sayılı kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı "Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora" programının açılmasına ilişkin gerekçeli dosyası 31/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunca incelenmiş ve 25/12/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 7. ve 5/d maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi ile 3843 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca açılması uygun bulunmuştur.


Eklenme Tarihi : 06-12-2018 12:54:38