Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ SAVUNMA SINAVI

1- 

Öğrenci Adı Soyadı: Alkay KARA

Öğrenci No: 16540200014

Anabilim Dalı : Hemşirelik Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ

Tez Konusu: Endotrakeal Tüp ve Ağız Bakımı Uygulanan Entübe Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Davranışlarının Belirlenmesi

Savunma Tarihi: 21/02/2019

Saat: 10:00

Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

2-

Öğrenci Adı Soyadı: Kevser GÜNKUR

Öğrenci No: 14540100001

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyokimya

Danışman: Doç Dr. Ahmet BAYRAK

Tez Konusu: Preeklampside Trombosit Aktive Edici Faktör Asetil Hidrolaz, Paraoksonaz, Myeloperoksidaz ile Serum Amiloid A Düzeylerinin Belirlenmesi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

Savunma Tarihi: 04/03/2019

Saat: 14:00

Yer: Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı


Eklenme Tarihi : 12-02-2019 11:51:28