Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Sınavları

1-

Öğrenci Adı Soyadı: Büşra AKŞİT KOLDAŞ

Öğrenci No: 14540100008

Anabilim Dalı : Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Tevfik NOYAN

Tez Konusu: Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Öncesi Ve İkinci Saat Kan Ghrelin, Obestatin, Copeptin Ve İnsülin Seviyelerinin Karşılaştırılması

Savunma Tarihi: 05/08/2019

Saat: 14:00

Yer: Tıp Fakültesi

 

2-

Öğrenci Adı Soyadı: Gül ÖZSOY

Öğrenci No: 16540300001

Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hasan SÖZEN

Tez Konusu: Gövde Ekstansör ve Andominal Kas Yorgunluğunun Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkileri

Savunma Tarihi: 09/08/2019

Saat: 14:00

Yer: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

3-

Öğrenci Adı Soyadı: Ceyda MIZRAK

Öğrenci No: 15540200008

Anabilim Dalı : Hemşirelik Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNAYDIN

Tez Konusu: Hemşirelere Yönelik Psikolojik Şiddet ve Çatışma Eylem Stilleri Arasındaki İlişki

Savunma Tarihi: 21/08/2019

Saat: 11.00

Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

4- 

Öğrenci Adı Soyadı: Nermin KAYAR

Öğrenci No:16540200009

Anabilim Dalı : Hemşirelik Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Nülüfer ERBİL

Tez Konusu: Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin Meme Kanseri Korkusu ve Sağlık İnançlarına Etkisi

Savunma Tarihi: 26/08/2019

Saat: 10:00

Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

5- 

Öğrenci Adı Soyadı: Esra KESKİN

Öğrenci No:15540200011

Anabilim Dalı : Hemşirelik Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN

Tez Konusu: Gebelikte Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Savunma Tarihi: 28/08/2019

Saat: 09:00

Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

6-

Öğrenci Adı Soyadı: Gizem ERKİN

Öğrenci No:16540200011

Anabilim Dalı : Hemşirelik Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN

Tez Konusu: Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarının Cinsel Yaşamlarına Etkisi

Savunma Tarihi: 28/08/2019

Saat: 11.00

Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

7- 

Öğrenci Adı Soyadı: Cihan GÜRBÜZ

Öğrenci No: 16540300010

Anabilim Dalı :  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Alparslan İNCE

Tez Konusu: 13-14 Yaş Erkek Futbolcularda Somatotip Özelliklerinin Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Savunma Tarihi: 02/09/2019

Saat: 10:00

Yer:  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 


Eklenme Tarihi : 16-07-2019 14:13:20