Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvurularına İlişkin Nihai Sonuç Listesi

2019-2020 Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Alımı İçin İlanı Yapılan Lisansüstü Programların Yazılı/Mülakat Sınavı Sonrası Kesin Kayıt Hakkı Kazanan/Kazanamayan Adayların Listesi İçin Tıklayınız.

 

 

 Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

 Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

 Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (I. Öğretim)

 Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

 Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

ADAYLARIN  DİKKATİNE!!!

 

 

 

-  ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-15 Ocak 2020,

 

-  “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ise 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğümüzün Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

 

-  Asıl listeden süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar ve belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan yedek adaylar kayıt hakkını kaybederler. Belirtilen tarihler de kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

-  Kesin Kayıt işlemi şahsen yapılacaktır, şayet öğrenci kesin kayıtta kendisi bulunamayacaksa Noterden yetki verdiği bir vekil tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. POSTA YOLU İLE KAYIT YAPILAMAZ.  

 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1- Ön kayıtta online başvuruda doldurulan Başvuru Formu, Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES Sonuç Belgesi ve (varsa) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

2- Askerlik durum belgesi ve fotokopisi (Belgenin aslı enstitümüzce görülüp fotokopisi alınacaktır),

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4.5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf,

4- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

 

Not:    1-Lisansüstü programlara kesin kayıt için gelen adaylar yukarıda belirtildiği üzere belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini getirmek zorundadır. Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir.

2-  Tercih hatası yapan ve/veya başvuruda istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı iptal edilir.

3- Programlara alan dışı kontenjandan başvurarak başarılı olup kesin kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili anabilim dalı tarafından önerilecek, en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.


Eklenme Tarihi : 10-01-2020 09:36:26