Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

COVID-19 Salgını Nedeni İle Kayıt Dondurma Duyurusu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun Üniversite Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Ertelemesine Yönelik Duyurusu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından COVID_19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde yaşanan internet erişimi ve bilgisayar temini vb. gibi sorunları dikkate alınarak 2019-2020 Bahar Dönemi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine kayıt dondurma hakkı verildiği ve bu sürenin azami öğrenim süresinden sayılmayacağı bildirilmiştir.

Buna göre,

Öğrencilerin talep etmesi halinde sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemini kapsamak kaydıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören bütün öğrencilere yönelik “kayıt dondurma ve erteleme” hakkının verilmesi,

Tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak” şartıyla video konferans gibi dijital imkânlar ile yapılabileceği, bununla birlikte tez döneminde eğitime uzaktan devam edebilme ya da kayıt dondurma talebine tez danışmanı ve üniversitenin karar vereceği,

- Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki sürecinin dikkate alınacağı ve üniversite kararı ile erteleme imkanından da yararlanılabileceği, ayrıca bu süreçte azami süresi bitenlere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verileceği kararlaştırıldı.

 

KAYIT DONDURMA İŞLEMİNE AİT BİLGİLER

Enstitümüzde kayıtlı olup henüz ders aşamasındaki tüm öğrencilerimiz için 30.03.2020 tarihinden itibaren teorik lisansüstü dersler Uzaktan Eğitimle yapılmaya başlanmıştır. 31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca; Bu süreç içinde kayıt dondurmak isteyen ders dönemindeki öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, tez dönemindeki öğrencilerin kayıt dondurma talepleri ise öğrencinin danışmanının görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşecektir.

Üniversitemiz Senatosu’nun 05/05/2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı gereği, başvurular 19/06/2020 tarihine kadar alınabilecektir.

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına; tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine 31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

 

- KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

- TEZ AŞAMASINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

- DERS AŞAMASINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Eklenme Tarihi : 08-05-2020 16:47:03