Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı /Unvanı Bölüm/Anabilim Dalı Görevi 
Doç. Dr. Alparslan İNCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Üye
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Üye
Doç. Dr. Sedat BOSTAN Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor  Anabilim Dalı Başkanı Üye

Ekleme tarihi: 06-12-2018 10:42:55 Güncellenme tarihi: 07-10-2019 11:10:22