E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anasayfa

TEZ SAVUNMA SINAVLARI

 

Enstitümüz Ortak Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı 15540200006 nolu öğrenci Dilek ÜRKMEZ’in, 

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL danışmanlığında yürüttüğü “Kadınların Cinsel Sıkıntıları ve Evlilik Doyumları Arasındaki İlişki” adlı tezine ilişkin çalışmaları tamamlamış olup Tez Savunma Sınavı 

Sınav Tarihi : 06/07/2018
Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri   : Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Enstitümüz Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı 16540200003 nolu öğrenci Özlem AKIN’ın,

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL danışmanlığında yürüttüğü “Gebelik Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı tezine ilişkin çalışmaları tamamlamış olup Tez Savunma Sınavı

Sınav Tarihi : 06/07/2018
Sınav Saati : 13.00
Sınav Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı 14540100002 nolu öğrenci Burhanettin Sertaç AYHAN’ın,

Prof. Dr. Tevfik NOYAN danışmanlığında yürüttüğü “Non Alkolik Yağlı Karaciğer Oluşturulmuş Ratlarda Trimetazidin’in Sıcak İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Koruyucu Etkisinin Araştırılması” adlı tezine ilişkin çalışmaları tamamlamış olup Tez Savunma Sınavı

Sınav Tarihi : 20/07/2018
Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri   : Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

 

Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı 14540100004 nolu öğrenci Cansu CAN FİGEN’in,

Prof. Dr. Tevfik NOYAN danışmanlığında yürüttüğü “Beden Kütle İndeksi 25 kg/m2 ve Üzeri Olan Erişkin Bireylerde Vaspin, Apelin-13, Obestatin ve İnsülin Direnci Üzerine Diyet Etkisinin Araştırılması” adlı tezine ilişkin çalışmaları tamamlamış olup Tez Savunma Sınavı

Sınav Tarihi : 20/07/2018
Sınav Saati : 11.00
Sınav Yeri : Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı BaşkanlığıT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı