E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

 

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

ANABİLİM DALLARI

Tezli Yüksek Lisans

T.C. Vatandaşı

Yatay Geçiş

Yabancı Uyruklu

Hemşirelik

11*

-

1*

Tıbbi Biyokimya

3

-

-

*Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ortak Lisansüstü Protokol kapsamında ilan edilmiştir.

(Dersler Ordu Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınacaktır.)

 

Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Başvurusu Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Mezuniyet Koşulları

Hemşirelik Bölümü lisans diplomasına sahip olmak.

 

Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Başvurusu Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Mezuniyet Koşulları

Fakültelerin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Gıda Mühendisliği ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin lisans diplomasına sahip olmak.

Not: Yönetmeliğimiz gereği 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan ve birinciliğini belgelendiren adaylar için bölüm birincisi kontenjanımız mevcuttur.

 

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler

  1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Örnek Form www.sabe.odu.edu.tr adresinden ya da Enstitü Müdürlüğü’nden temin edebilir.)
  2. Genel Ağırlıklı Akademik Ortalamasını belirtilen onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için lisans transkripti gerekmektedir.) Transkript üzerindeki not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı ise, YÖK’ün çevrim tablosu kullanılacaktır.
  3. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Şahsen başvurularda evrakların asıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi enstitümüz tarafından da yapılmaktadır.)
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
  5. ALES sonuç belgesi (Son 3 yıl içerisinde alınmış ALES puanları geçerlidir.)
  6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (varsa)

 

Başvuru Koşulları

  1. ALES “Sayısal” türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir.
  2. Yüksek Lisans programına başvuru yapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dil sınavından almış oldukları puan değerlendirmeye katılır.
  3. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve Yabancı Uyruklu adayların Türk üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
  4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Yeri ve Tarihi:

Adaylar, belgeleri tamamlanmış olarak başvurularını  27 Haziran – 1 Temmuz 2016  tarihleri arasında  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ŞAHSEN ya da POSTA* ile yapılabilir.

(*Posta ile gönderilen belgelerin noter onaylı olması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

(Başvuran adaylardan sınava girmeye hak kazananların listesi 11.07.2016 tarihinden itibaren www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.)

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı Sınav;

12 Temmuz 2016 Salı günü saat 10:00’da ilgili anabilim dalında yapılacaktır.

 

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:

Sonuçlar, 15.07.2016 tarihinde Enstitü Müdürlüğü ile www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 18-20 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

NOT: Kesin kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre;                 21-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında kayıt hakkı tanınır.

-Kesin kayıt için gerekli belgeler Enstitü Müdürlüğü ile www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.  T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı