E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yönetim

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Enstitü Müdürü 6109
Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Müdür Yardımcısı 6107
Yrd. Doç. Dr. Sevim ACARÖZ CANDAN Müdür Yardımcısı 6106
Ahmet ATİKLİK Enstitü Sekreteri 6108

 

 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

 

Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ

 

Yrd. Doç. Dr. Sevim ACARÖZ CANDAN

DAİRE BAŞKANLIKLARI

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)

Toplam Kalite Yönetimi

Yükseköğretim Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler

Bütün Etik Kurullar

Engelli Öğrenci Birimi

 

Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu İşlemleri

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 

Uluslararası İlişkiler Birimi

 

Strateji Planlama Kurulu

MERKEZLER VE KOORDİNATÖRLER

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğü

 Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Koordinatörlüğü

 

Farabi, Erasmus, Mevlana Koordinatörlükleri

 

Birim Risk Koordinatörü

 

Enstitü Müdürünün Uygun Gördüğü Diğer GörevlerT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı