SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Yükseköğrenim Öğrencileri TESYEV Bursu Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan engelli öğrenciler için sağladığı burs yardımı duyurusu için tıklayınız.

Başvurular 20 Ekim 2023 tarihine kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri bürosuna yapılacaktır.

 

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )  

 

BAŞVURU ŞEKLİ;


Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 20 Ekim 2023 tarihine kadar öğretim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.  

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;  

1. Yüksek  öğrenimine  yeni  kayıt  yaptırmış  müracaatçılar  için  YKS  sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM`den alınabilir), kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
2. Ara sınıfta  okuyan müracaatçılar  için öğrenim süresince  aldıkları  dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not  dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3. e-Devletten alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da
    e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
10. Anne,  baba  ve  öğrenci  adına   araç  varsa,  araç  tescil   belgesi,  yoksa   e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
11. Varsa   anne, baba  veya  öğrenciye  ait  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

Üniversite burs başvuru formu ve taahhütname için tıklayınız.


Eklenme Tarihi : 11-09-2023 11:56:15