SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Seminer İçin Gerekli Belgeler

Enstitümüz lisansüstü öğrencileri seminer sunumları için danışmanları ile aşağıda yer alan formları hazırlayarak anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitümüze bildirim yapmalıdırlar.

 

SEMİNER YAZIM KILAVUZU için tıklayınız.

 

Seminer ile İlgili Formlar

26 Seminer_bildirim_formu (seminer tarih ve saati anabilim dalına bildirilir.)

27 Seminer_sunumu_formu (sunum bitiminde seminerin başarı durumuna dair form imzalanır ve seminer dijital olarak enstitüye sunulur.)

28 Seminer_programi_formu  (Anabilim dalı tarafından seminer sunacak öğrencilerin listesi toplu olarak Enstitüye üst yazı ekinde ilgili form ile bildirilir)

38 Seminer İntihal Beyan Formu (seminer sunumları tamamlanan öğrenciler seminerlerini danışmanları aracılığı ile intihal taramasından geçirir ve raporu cd içerisinde enstitüye sunar.)

 

SEMİNER MUAFİYET KONUSU

 03/12/2014 Tarih ve 2014/109 Sayılı Senato Kararı gereği seminer yerine saydırılabilecek sunumlara ait sürecin işleyişi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

     - Öğrenci tarafından bilimsel organizasyonlarda yapılan sözlü sunumların sunulduğu yarıyıl, ya da takip eden yarıyıl içerisinde, anabilim dalı başkanlığınca saydırılabilmesi yönündeki kararlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

       1 - Sunulan bilimsel çalışmayı anabilim dalı uygun görür ve kabul ederse;

            Karar Enstitü Yönetim Kuruluna sevk edilir ve onaylanarak sunması gereken seminer yerine saydırılabilir.

       2 - Sunulan bilimsel çalışmayı anabilim dalı uygun görmez ise;

            İlgili öğrenci seminer kaydı yaptırarak gerekli çalışmaları yeniden yapar.

NOT:  Öğrenci tarafından bilimsel organizasyonlarda yukarıda belirtilen Senato Karar tarihinden sonra yapılan sözlü sunumlar, seminer dersinin muafiyeti konusunda değerlendirmeye alınacaktır.

SEMİNER MUAFİYET FORM ÖRNEĞİ


Ekleme tarihi: 14-08-2021 18:13:50 Güncellenme tarihi: 21-06-2022 11:39:18