SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

Enstitümüz lisansüstü programlarından mezun aşamasına gelen öğrencilerimizin Tez Savunma Sınavı öncesinde yapması gereken aşamalar aşağıda sıralanmıştır. Bu hususlarara tez danışmanlarının ve öğrencilerin dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Tez Savunma Sınavına girecek öğrenci;

1- Danışman tezin SABE Tez yazım Kılavuzuna uygun olduğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin Tez Yazım Ön Kontrol Formunu Tez Savunma Sınav tarihini Enstitü Müdürlüğüne sunmadan en geç 1 hafta öncesinde ilgili Enstitü Müdür Yardımcısı onayına sunar.

 2- Enstitü Müdür Yardımcısı tezin şekilsel yönden incelemesini yapar ve tezin savunma için uygun olduğuna dair imzalanan Tez Yazım Ön Kontrol Formu sonrası danışman ve öğrenci savunma tarihini en az 30 gün sonrası olacak şekilde ilgili formlar ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir.

3- Danışmanı ile birlikte tezini tez intihal programına yükleyerek tezin intihal yüzdesinin bulunduğu sayfayı alıntılar dahil ve alıntılar hariç olmak üzere iki adet rapor çıktısını almalı ve tezine eklemelidir. (intihal oranı  alıntılar dahil en fazla yüzde 30, alıntılar hariç en fazla yüzde 20'dir.)

4- Danışman intihal oranları uygun bulunan öğrencinin çalışması için Tez_calismasi_intihal_raporu_beyan_belgesi'ni doldurarak imzalamalıdır.

5- Danışman ile birlikte öğrenci Yüksek_lisans_tez_sinav_jurisi_öneri_formu_(danisman_icin)'nu doldurarak jürileri belirlemeli ve form ekine öğrencinin intihal beyan formunu, 1 adet transkripti, tezin 1 adet spiralli baskısı ve içinde tezin word/pdf halinin kaydedildiği 1 adet CD'si de eklenmiş olarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir.

6- Tez Savunma Sınav tarih ve saati, formların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye teslim edilen tarihten itibaren yönetmelik gereği en az 30 gün sonrası bir tarih olmalıdır.

7-Anabilim Dalı Başkanlığı ise tez danışmanından gelen jüri teklifi ve ekleriyle birlikte Yüksek_lisans_tez_sinav_jurisi_öneri_formu_(abd_icin)'nu da doldurarak Enstitü Müdürlüğüne üst yazı ekinde sunmalıdır.

8- Enstitü birime üst yazı ile ulaşan yazı gereği jüri teklifleri Enstitü Yönetim Kurulu'nda onaylanır.

9- Tezlerin savunma öncesinde jüri üyelerine ulaştırılması tamamen danışmanın ve öğrencinin sorumluluğundadır.

 

 AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

TEZ YAZIM YÖNERGESİ için tıklayınız.

TEZ YAZIM KILAVUZU için tıklayınız.

TEZ YAZIM KILAVUZU SATIR ARALIĞI REHBERİ için tıklayınız.

ENSTİTÜ TEZ ŞABLONU için tıklayınız.


Ekleme tarihi: 11-11-2021 10:53:00 Güncellenme tarihi: 17-08-2023 11:27:16