SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Birim Bologna Koordinatörleri
Birim Koordinatörler Listesi / Coordinator List
Fakülte
(Faculty)
Bölüm
(Department)
Unvan
(Title)
Ad Soyad
(Contact)
Görevi
(Position)
Telefon
(Phone)
 (Dahili)
Fax E-mail
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Doç. Dr. Hanife DURGUN Enstitü Koordinatörü
(İnstitute Coordinator)
6120   hanifedurgun@odu.edu.tr
Müdür Yrd. Doç. Dr. Erdal ARI Enstitü Koordinatör Yrd.
(Assistant to İnstitute Coordinator)
6107   erdalari@odu.edu.tr

Hemşirelik

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Bölüm Koordinatörü
(Departmental Coordinator)
6539 2265241 nerbil@odu.edu.tr

Hemşirelik

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Bölüm Koordinatör Yrd.
(Assistant to Departmental Coordinator)
6542 2265241 nurgulb@odu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor

Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Erdal ARI Bölüm Koordinatörü
(Departmental Coordinator)
3914   erdalari@odu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Yılmaz AKSOY Bölüm Koordinatör Yrd.
(Assistant to Departmental Coordinator)
3918   yilmazaksoy@odu.edu.tr

Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Prof.Dr. Tevfik NOYAN Bölüm Koordinatörü
(Departmental Coordinator)
5264 2265228 tevfiknoyan@hotmail.com
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof.Dr. Tülin BAYRAK Bölüm Koordinatör Yrd.
(Assistant to Departmental Coordinator)
5257 2265228 bayrakt09@gmail.com

Sağlık Yönetimi

Anabilim Dalı

Prof. Dr.  Taşkın KILIÇ Bölüm Koordinatörü
(Departmental Coordinator)
6535 2265241 taskinkilic@odu.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Anabilim Dalı

Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Bölüm Koordinatör Yrd.
(Assistant to Departmental Coordinator)
6401 2265241 turgutsahinoz@odu.edu.tr

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Ali ASLAN Bölüm Koordinatörü
(Departmental Coordinator)
5325   aliaslan@odu.edu.tr

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Selma CIRRIK Bölüm Koordinatör Yrd.
(Assistant to Departmental Coordinator)
5318   s.cirrik@odu.edu.tr

Ekleme tarihi: 09-02-2022 14:50:37 Güncellenme tarihi: 27-04-2023 11:53:52