SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş Akış Süreçleri

KURUL İŞLERİ

Disiplin Kurulu İş Akış Şeması

Enstitü Kurulu İş Akış Şeması

Enstitü Yönetim Kurulu İş Akış Şeması

 

İDARİ İŞLER

Arıza Onarımı İşlemleri İş Akış Şeması

Baskı Makinasının Calıştırılması Sınav Kağıdı veya Belge Çoğaltma İşlemleri

Büro Bakım Onarımı İşlemleri

Elektrik Arızasının Onarımı İşlemleri

İdari Fotokopi Makinasının Çalıştırılması Belge Çoğaltma İşlemleri

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Doktora Eğitimi İşlemleri İş Akış Şeması

Kayıt Dondurma İşlemleri iş Akış Şeması

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi ve Transkriprt İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi ve İlanı İşlemleri İş Akış Şeması

Seminer Sunumu İşlemleri İş Akış Şeması

Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması

Tez Savunma Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması

Yüksek Lisans Tez Değerlendirmesi Jüri Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri İş Akış Şeması

Yüksek Lisans Yazılı Sınav Jüri Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri İş Akış Şeması

Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıtların Kabulü İşlemleri İş Akış Şeması

Yüksek Lisans Eğitim Aşaması İş Akış Şeması

 

MALİ İŞLER VE BÜTÇE PLAN

Bütçe Hazırlık Çalışması İş Akış Şeması

Ekders Ödemeleri İş Akış Şeması

Emekli Kesenek İşlemlerinin Bildirilmesi İş Akış Şeması

E-Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması

Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Ölüm Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması

Raporlu Personelin, Raporlu Süreleri İçin Kesinti Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

 

PERSONEL İŞLERİ VE YAZI İŞLERİ

40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması

Evrakların İşlem Gördükten Sonra Birimlere Teslim Edilmesi İş Akış Şeması

Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

Hastalık (rapor) İzni Başvurusu İş Akış Şeması

Mazeret İzni Başvurusu İş Akış Şeması

Öğretim Elemanı Ders Telafisi İşlemleri İş Akış Şeması

Yıllık İzin Kullanma Başvurusu İş Akış Şeması

 

SATIN ALMA VE TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLERİ 

Doğrudan Temin İle Mal Alımı İş Akış Şeması

Hurdaya Ayırma İşlemleri İş Akış Şeması

Muayene ve Kabul Komisyonu Oluşturulması İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İşlemleri İş Akış Şeması

Taşınır Yılsonu İşlemleri İş Akış Şeması

 


Ekleme tarihi: 06-12-2018 12:14:56 Güncellenme tarihi: 04-02-2022 13:23:14