SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunmaları

Öğrenci No

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Tez Savunma Sınav Tarihi ve Saati

205402*****

Şe*** SÜR***

Prof. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ

Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Göz Maskesi Kullanımının Ağrı ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma

30/01/2024

10.00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüzyüze)

205403*****

Kü*** GÜ***

Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN

Adölesan Dönem Sporcu ve Sedanter Bireylerde Somototip Yapı ve Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması

02/02/2024

10.30

Spor Bilimleri Fakültesi (Hibrit)

215403*****

İs*** GE***

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AKSOY

Antrenörlerin İletişim Becerileri İle Problem Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

06/02/2024

10.00

Spor Bilimleri Fakültesi (Hibrit)

205402*****

Ha**** ÇE*** ÇA**

Doç. Dr. Hacer GÖK UĞUR

“Kalp Pili Takılan Hastalara Meleis’in Geçiş Teorisine Göre Verilen Eğitimin Anksiyete ve Depresyon ile Öz-Etkililik Düzeyine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma

12/02/2024

10:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hibrit)

205403*****

Be****** ÇE***

Doç. Dr. Özgür DİNÇER

“Kadınların Egzersiz Yaparken Tercih Ettikleri Materyal Renkleri, İstek ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

12/02/2024

11:00

Spor Bilimleri Fakültesi (Hibrit) 

205403*****

Ha** Tu***** GE***

Doç. Dr. Hasan SÖZEN

“Miyofibril ve Sarkoplazmik Hipertrofi Antrenmanlarının Kas Hipertrofisi ve Kuvveti Üzerine Etkisi

12/02/2024

13:00

Spor Bilimleri Fakültesi (Yüzyüze)

205402*****

Ya***** AK***

Doç. Dr. Hanife DURGUN

“Acil Servise Başvuran Hastaların Hastalık Algıları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki

13/02/2024

11:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hibrit) 

205402*****

Em*** ÇE***

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN

“0-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Annelik Fonksiyonları ile Cinsel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

14/02/2024

10:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze) 

205402*****

Sü***** SE*** YI****

Prof.  Dr. Nülüfer ERBİL

“Kadınlarda Genital Benlik İmajı ve Cinsel İşlev Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

14/02/2024

13:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze) 

195801*****

Ay***** AK***

Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ

“Covid-19 Pandemisinin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Üzerinde Etkilerinin Sağlık Yönetimi Açısından İncelenmesine: Ordu İli Örneği

15/02/2024

10:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze) 

205402*****

Me***** CA* GE***

Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR

“Hemşirelik Öğrencilerinde Çocuk İlaç Uygulamaları Öz-Yeterliliği ile Tıbbi Hata Eğilimi İlişkisinde Çocuk Hemşireliği Yeterliliğinin Aracı Rolü

15/02/2024

13:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hibrit) 

195801*****

Du*** TE*** AK*****

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

“Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Körlük ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

15/02/2024

13:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze) 

205403*****

 

Ha*** BE***

Prof. Dr. Alparslan İNCE

“Genç Kalecilerde Life Kinetik Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanı ve Dikkat Düzeyine Etkisi

 

15/02/2024

10:30

Spor Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze)


Eklenme Tarihi : 11-07-2023 11:47:28