SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunmaları

Öğrencinin Numarası

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Tez Savunma Sınavı Tarih ve Saati

19540200001  Ce*** B**  

Doç. Dr. Nevin GÜNAYDIN 

 "Migren Tipi Baş Ağrısı Olan Bireylerin Duygusal Öz-Yeterliklerinin Anksiyete Duyarlılığı, Yeti Yitimi ve Ağrı Düzeyi ile İlişkisi"

21/08/2023

                10:00

 HİBRİT

20540300003

Ö** SA***

Doç. Dr. Ayhan DEVER

 

"Sporcuların Tükenmişlik Düzeyleri ile Sporda Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

21/08/2023

                10:30

 HİBRİT

         

20580100021

E** Gü* ÖZ**

Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ

 

"Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Bilgi ve Deneyim Düzeyinin Belirlenmesi"

22/08/2023

                14:00

  HİBRİT

20540500002

Gö*** TÜ***

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

 

"Hastalarla İletişimin, Hasta Memnuniyet Düzeyine Etkisi, Bir Kamu Hastanesi Örneği"

25/08/2023

                 14:00

 HİBRİT

20580100024

Gi** ER**

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AMARAT

 

"Medikal Turizm Hizmetlerinde Kurumsal İtibarın Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi"

24/08/2023

   HİBRİT              11:00

19540500006

Me** ÇA**

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

 

"Hasta Bina Sendromu ile Ergonomik Koşulların İlişkisinin İncelenmesi"

25/08/2023

                16:00

  HİBRİT

19580100009

Meh*** KA***

Prof. Dr. Sedat BOSTAN

 

"Sağlıkta Yönetici Performans Ölçüm Modeli ve Uygulamalarının Yöneticiler Tarafından Değerlendirilmesi"

22/08/2023

                11:00

 HİBRİT

20580100018

Hü**** AC**

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

 

"Akıllı Şehirlerde Akıllı Sağlık Uygulamasının İncelenmesi"

24/08/2023

                14:00

  HİBRİT

20540300004

Ab** ATA***

Doç. Dr. Hasan SÖZEN

 

"Muaythai Sporcularının Sosyokültürel Statüsünün Performansa Etkisi"

28/08/2023

                11:00

  HİBRİT

21540200005

Yüs*** GÜN***

Prof. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ

 

"Yoğun Bakımda Algılanan Stresörler Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği"

20/09/2023

                10:00

  HİBRİT

19540300001

Tol*** YO***

Doç. Dr. Burkay CEVAHİRCİOĞLU

"Spor Yükseköğretim Kurulu Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

28/08/2023

                 11.00

 YÜZ YÜZE

20540300004 Ab*** AT*** Doç. Dr. Hasan SÖZEN "Muaythai Sporcularının Sosyokültürel Statüsünün Performansa Etkisi"

28/08/2023

                 11.00

 HİBRİT

 

Pr

  


Eklenme Tarihi : 11-07-2023 11:47:28