SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Önerisi ve Değişiklik İşlemleri

Öğrenci, hazırladığı ve danışmanın uygun gördüğü tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı akademik kurulu tarafından onaylanan tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tez önerisi kabul edildikten sonra, üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, öğrencinin gerekçeli talebi, danışmanının onayı, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

SABE-FRM-11 TEZ ÖNERİ FORMU

SABE-FRM-12 TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK FORMU

SABE-FRM-14 TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU (Öğrenci, tez konusu değişikliğinden itibaen en erken 6 ay sonra tez savunmasına girebilir.)

 

TEZ ÖNERİSİ AKIŞ ŞEMASI


Ekleme tarihi: 11-11-2021 11:06:10 Güncellenme tarihi: 21-02-2023 15:19:28