SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş kodları

GÖREV TANIMLAMALARI İŞ KODLARI

 

1

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

36910495-1

2

ENSTİTÜ KURULU

35653334-1

3

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

31064524-1

4

ENSTİTÜ DİSİPLİN KURULU

47983164-1

5

ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ

28484288-1

 

 • Büro Bakım-Onarımı İşlemleri

28484288-1.1

 

 • Elektrik Arızasının Onarımı İşlemleri

28484288-1.2

 

 • Arıza Onarımı İşlemleri

28484288-1.3

 

 • Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri

28484288-1.4

 

 • İdari Fotokopi Makinasının Çalıştırılması,  Belge Çoğaltma İşlemleri

28484288-1.5

6

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

36910495-2

7

ENSTİTÜ PERSONEL VE YAZI İŞLERİ

28484288-2

 

 • Gelen Evrak                          

28484288-2.1

 

 • Giden Evrak

28484288-2.2

 

 • Evrakların İşlem Gördükten Sonra Birimlere Teslim Edilmesi

28484288-2.3

 

 • Öğretim Elemanı Ders Telafisi İşlemleri

28484288-2.4

 

 • Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama İşlemleri

28484288-2.5

 

 • 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

28484288-2.6

 

 • Hastalık (rapor) İzni Başvuru İşlemleri

28484288-2.7

 

 • Mazeret İzni Başvurusu İşlemleri

28484288-2.8

 

 • Yıllık İzin Kullanma Talebi

28484288-2.9

8

ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ     

28484288-3

 

 • Doktora Eğitimi İşlemleri_1

28484288-3.1

 

 • Doktora Eğitimi İşlemleri_2

28484288-3.1

 

 • Doktora Eğitimi İşlemleri_3

28484288-3.1

 

 • Enstitü Yazılı Sınav Jüri Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri

28484288-3.2

 

 • Yüksek Lisans Tez Değerlendirmesi Sınavı Jüri Üyelerinin Belirlenmesi ve Sınav Aşaması

28484288-3.3

 

 • Yüksek Lisans Eğitimi Aşaması

28484288-3.4

 

 • Kayıt Dondurma İşlemleri

28484288-3.5

 

 • Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi ve İlanı İşlemleri

28484288-3.6

 

 • Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıtların Kabulü İşlemleri

28484288-3.7

 

 • Yüksek Lisans Eğitimi Mezuniyet İşlemleri

28484288-3.8

 

 • Öğrenci Belgesi / Transkript İşlemleri

28484288-3.9

 

 • Seminer Sunumu İşlemleri

28484288-3.10

 

 • Tez Savunma Sınavı İşlemleri

28484288-3.11

 

 

9

ENSTİTÜ MALİ İŞLER VE BÜTÇE PLAN

28484288-4

 

 • Emekli Kesenek İşlemlerinin Bildirilmesi

28484288-4.1

 

 • Bütçe Hazırlık Çalışması

28484288-4.2

 

 • Ek Ders Ödeme İşlemleri

28484288-4.3

 

 • E-Yolluk İşlemleri

28484288-4.4

 

 • Maaş İşlemleri

28484288-4.5

 

 • Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri (Yurt İçi)

28484288-4.6

 

 • Ölüm Yardımı Başvuru İşlemleri

28484288-4.7

 

 • Raporlu Personelin, Raporlu Süreleri İçin Kesinti Hazırlama İşlemleri

28484288-4.8

 

 • Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri

28484288-4.9

10

ENSTİTÜ SATIN ALMA VE TAŞINIR KAYIT KONTROL

28484288-5

 

 • Doğrudan Temin İle Mal/Malzeme Alımı İşlemleri

28484288-5.1

 

 • Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

28484288-5.2

 

 • Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulması

28484288-5.3

 

 • Taşınır Kayıt Hizmetleri Talep Karşılama İşlemleri

28484288-5.4

 

 • Taşınır Yıl Sonu Sayım İşlemleri

28484288-5.5

11

PROJE YÖNETİM OFİSİ-ENSTİTÜ DERGİSİ

28484288-6

12

KURUL İŞLERİ – KALİTE GÜVENCE BİRİMİ-BİLGİ İŞLEM

28484288-7

13

ENSTİTÜ MÜDÜR SEKRETERYALIĞI

28484288-8

14

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

73029007-1

15

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

82957332-1

16

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

63606319-1

17

SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

90856001-1

18

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

72169012-1

19

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

36910495-3

 

 

 

 

                                                                      

 


Ekleme tarihi: 07-10-2019 11:04:02 Güncellenme tarihi: 14-08-2021 16:34:20