SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tarihçe

Ordu Üniversitesine bağlı olarak, lisansüstü eğitim yapılması amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'nin 5467 sayılı kanunun Ek-69/d maddesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında eğitim-öğretimde faaliyete başlamış bulunmaktadır. Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü ile birlikte ortak protokol kapsamında lisansüstü eğitimine başlamıştır. 

Yükseköğretim Kurumlarında, Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca açılmış olan  ortak  lisansüstü  programlarının 18.09.2019  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca,  mevcut  öğrencilerin  statülerinin  korunması  şartıyla ortak lisansüstü programların kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 25/09/2019 tarih ve 75850160-104.01.04.01-E.70533 sayılı yazısı gereği, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü arasında yapılan ortak protokol kapsamında açılmış bulunan Ortak Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı kapatılmış bulunmaktadır.

14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarının açılmasına karar verilmiş olup; Hemşirelik ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini alarak lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

31/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının açılması uygun bulunmuştur. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

04.07.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans I. Öğretim ve Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarının açılması uygun bulunmuş olup; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini almıştır.

05.05.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji (Tıp) Tezli Yüksek Lisans ile Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı Programlarının açılması uygun bulunmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında; Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini almıştır.

31/08/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya (Tıp) Doktora Programının açılması uygun bulunmuştur. İlgili programa 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini alması planlanmaktadır.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 07-12-2022 15:51:40