Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tarihçe

Ordu Üniversitesine bağlı olarak, lisansüstü eğitim yapılması amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'nin 5467 sayılı kanunun Ek-69/d maddesinde yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir. Enstitümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında eğitim-öğretimde faaliyete başlamış bulunmaktadır. Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü ile birlikte ortak protokol kapsamında lisansüstü eğitimine başlamıştır.

14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarının açılmasına karar verilmiş olup; Hemşirelik ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ilk öğrencilerini alarak lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

31/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının açılması uygun bulunmuştur. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında ilk öğrencilerini almaya başlayacaktır.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 06-12-2018 10:28:06