SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı /Unvanı Bölüm/Anabilim Dalı Görevi 
Prof. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü V.
Doç. Dr. Cengiz ÖLMEZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Burçin IRMAK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Üye
Prof. Dr. Tülin BAYRAK Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Üye
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Üye
Prof. Dr. Taşkın KILIÇ Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Üye
Doç. Dr. Burkay CEVAHİRCİOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı Üye

Ekleme tarihi: 06-12-2018 10:42:55 Güncellenme tarihi: 01-02-2024 14:36:28