SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora

 

 

DOKTORA YETERLİK İLE İLGİLİ FORMLAR

SABE-FRM-39

Yeterlik Başvuru Dilekçesi

SABE-FRM-40

Yeterlik Komitesi Öneri Formu

SABE-FRM-41

Yeterlik Sınavı Jüri Belirleme Formu

SABE-FRM-42

Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Tutanağı

SABE-FRM-43

Yeterlik Sınavı Komitesi Değerlendirme Formu

 

 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİSİ VE TEZ BELİRLENMESİ FORMLARI

SABE-FRM-44

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

SABE-FRM-45

Tez Önerisi Savunma Toplantısı Tarihi Bildirim Formu

SABE-FRM-46

Doktora Tez Öneri Formu

SABE-FRM-47

Tez İzleme Komitesi Bireysel Değerlendirme Formu

SABE-FRM-48

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

 

 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ ARA TOPLANTI (TEZ ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME) FORMLARI

SABE-FRM-49

Tez İzleme Komitesi Ara Dönem Toplantısı Bildirim Formu

SABE-FRM-50

Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Hazırlama Formu

SABE-FRM-51

Tez İzleme Komitesi Tez Çalışması Değerlendirme Tutanağı

 

 

 

DOKTORA TEZ AŞAMASI SONLANDIRMA FORMLARI

SABE-FRM-52

Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi ve Jüri Öneri Formu

SABE-FRM-53

Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu

SABE-FRM-18

Jüri Üyesi İnceleme Değerlendirme Formu

SABE-FRM-54

Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

 

 

SABE-FRM-20

Tez Yazım Ön Kontrol Formu

SABE-FRM-23

Tez Yazım Kontrol Formu

SABE-FRM-17

Tez İntihal Beyan Formu

SABE-FRM-55

Tez Onay Sayfası

SABE-FRM-13

Doktora Tez Başlık Değişiklik Formu

SABE-FRM-30

Doktora Tez Konusu Değişiklik Formu

SABE-FRM-08

Doktora Ders Not Bildirim Formu


Ekleme tarihi: 14-08-2021 17:26:29 Güncellenme tarihi: 15-06-2023 10:29:37