Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Yazım Kılavuzu

TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASINDA;

Tez savunma sınavında, tez savunma jüri üyelerinin verdiği düzeltmeler öğrenci tarafından yapıldıktan sonra  tezin yazımsal ve şekilsel kontrolü için tezin bir adet çıktısı alınır (isteğe göre spirallettirilir veya telli dosyaya takılarak) ve aşağıdaki formla birlikte tezin word hali mail olarak iletilir ve tezin basılı hali Enstitü Müdür Yardımcısına  teslim edilir.

Tez Yazım Kontrol Formu

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz; tezin Enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanması sonrasında tez kapakları için aşağıda yer alan linkten Tez Kapağı Hazırlama Uygulamasını kullanarak bilgi girişlerini yapacaklardır. Öğrenciler bilgisayarlarına inen pdf formatındaki tez kapağını mail ortamında ya da usb içerisinde basım yapılacak matbaya götürerek tezlerini bastırabileceklerdir. Tez kapağının dışına selefon kaplattırılacaktır.

Tez Kapağı Hazırlama Uygulaması (Uygulama Yazılımı henüz tez başlığında italik, uslu ve İndisli yazıları desteklememektedir. Bu tür ifadeler barındıran öğrencilerimiz sistem aracılığı ile taslak PDF yaratıldıktan sonra, elde ettikleri PDF'leri el ile düzenleyebilirler.)

* Örnek Tez Kapağı

 

TEZ YAZIM YÖNERGESİ için tıklayınız.

TEZ YAZIM KILAVUZU için tıklayınız.

TEZ YAZIM KILAVUZU SATIR ARALIĞI REHBERİ için tıklayınız.


Ekleme tarihi: 12-08-2021 16:40:46 Güncellenme tarihi: 15-12-2021 10:21:37