E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı açıldı.

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.01.2018 tarih ve 2018-15 sayılı kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı "Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora" programının açılmasına ilişkin gerekçeli dosyası 31/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunca incelenmiş ve 25/12/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 7. ve 5/d maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi ile 3843 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca açılması uygun bulunmuştur.



T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı